Bàn giao máy cnc 1 đầu mới và máy dán cạnh 4 cn cũ