sửa chữa máy dán cạnh bán tự động

Máy Dán Cạnh Bán Tự Động 1

DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY DÁN CẠNH BÁN TỰ ĐỘNG

Máy dán cạnh bán tự động  là loại máy khá phổ biến trong ngành gỗ, giải quyết được nhiều vấn đề trong sản xuất gỗ: gồm 4 chức năng dán, sửa cạnh, bo R và đánh bóng cạnh. Sửa chữa máy dán cạnh bán tự động là dịch vụ đang còn khá mới trong ngành…

Xem thêm